Home Page
 
About Us
 
Artists
 
Contact Us
 
Order Items
Oriel Cymru Gallery - Cysylltu a ni

Diolch am ymweld â Oriel Cymru Gallery

Croeso i alw drwy drefniant

Mi fedrwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Drwy'r Post:
Oriel Cymru Gallery, Glanrafon, Pentrefelin, Criccieth, Gwynedd LL52 0PT

Ar y Ffon:
+44 (0)1766 522530

Drwy Ebost:
gwybodaeth@oriel-cymru.com

Neu drwy llenwi'r ffurflen a ganlyn:

* = Gwybodaeth sydd yn angenrheidiol.

Enw *
Cyfeiriad *
 
Tre *
Sir/Ardal *
Gwlad *
Côd Post/ZIP *
Ffôn *
FFacs
Ebost *

A hoffech ymuno a'm restr bost?
 
Blwch neges:

 

   

 

Nacâd y we a thelerau ei defnyddio

Safle © 2003 Oriel Cymru Gallery
© y lluniau a'i artistiaid priodol
Ni chaniateir unrhyw gopo na dosbarthiad o'r lluniau